Bc. Jakub Jánský

Master's thesis

Gender v hotelnictví

Gender issues in the hospitality
Abstract:
V této diplomové práci se zabývám zjišťováním, zda má široká veřejnost povědomí o genderové problematice. Dále se zaměřuji a zabývám komparací se zaměřením na genderovou vyváženost v manažerských pozicích v pražských hotelech Alcron Hotel Praha a Hilton Prague. Také jsem zkoumal, zda vedení obou výše zmiňovaných hotelů věnuje dostatečnou pozornost této problematice. K získání dat potřebných pro diplomovou …more
Abstract:
In this diploma thesis I am discussing the fact of whether the general public has an awareness about gender issues. Also, I am focusing on a comparison between Prague hotels Alcron Hotel Praha, and Hilton Prague, with a focus on gender equality in manager positions. Concurrently, I examined if the two hotels are paying adequate attention to gender problems. To obtain the crucial data for my thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management (Study in Czech)