Barbora STEJSKALOVÁ

Bakalářská práce

Vliv pohybových aktivit v rámci programu "Začít spolu" na emoční vyrovnanost dětí z MŠ U plavecké haly v Ústí nad Labem

The effect of physical activities within the program "Start together" on the emotional balance of children from the kindergarten U plavecké haly in Ústí nad Labem
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem pohybových a sportovních aktivit v součinnosti s programem Začít Spolu a jejich efekt na emoční vývoj dětí předškolního věku. První, teoretická část práce se zabývá zejména problematikou fyzického vlivu pohybu na dítě a jeho zdraví, dále pak efektem, jaký má pohyb a sportovní aktivita na psychický vývoj dítěte a jeho sociální a emoční schopnosti. Součástí teoretické …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the influence of physical and sport activities in cooperation with the program Step by step and their effect on the emotional development of preschool children. The first, theoretical part of the thesis, deals mainly with the issue of the physical impact of movement on the child and its health, as well as the effect of movement and sport activity on the child's mental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Cihlář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STEJSKALOVÁ, Barbora. Vliv pohybových aktivit v rámci programu "Začít spolu" na emoční vyrovnanost dětí z MŠ U plavecké haly v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.