Mgr. Eliška Mezuláníková

Bakalářská práce

Role mužů v ženském světě (Série publicistických interview pro magazín Elle)

Role of men in women's world (Collection of interviews for Elle magazine)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá genderovým pohledem na roli mužů v ženském světě, které se jako téma odráží v autorsky původních publicistických rozhovorech. Práce se dělí na několik částí. První částí je teoretické ukotvení žánru publicistický rozhovor a popis genderové problematiky maskulinity. Další oddíl tvoří empirická část věnovaná popisu cílového média a to na základě oficiálně dostupných informací …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá genderovým pohledem na roli mužů v ženském světě, které se jako téma odráží v autorsky původních publicistických rozhovorech. Práce se dělí na několik částí. První částí je teoretické ukotvení žánru publicistický rozhovor a popis genderové problematiky maskulinity. Další oddíl tvoří empirická část věnovaná popisu cílového média a to na základě oficiálně dostupných informací …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika