Petra RAUCHFUSSOVÁ

Bakalářská práce

Proměna průmyslu v ORP Ústí nad Labem před a po roce 1989

Transformation industry in Usti nad Labem district before and after 1989
Anotace:
Autorka ve své bakalářské práci představila proměnu průmyslu v ORP Ústí nad Labem před a po roce 1989. První kapitola se věnuje charakteristice ORP Ústí nad Labem. Ve druhé kapitole se autorka věnuje rozvoji průmyslu v ORP Ústí nad Labem před rokem 1989. V kapitole jsou zmiňovány lokalizační faktory a historie vzniku firem. Třetí kapitola obsahuje vývoj průmyslu v ORP Ústí nad Labem po roce 1989. Obě …více
Abstract:
The Author´s thesis presents transformation industry in Usti nad Labem district before and after 1989. The first chapter deals with the characteristic of Usti nad Labem district. The second chapter describes the development of industry in the district Usti nad Labem before the year 1989, same as localization factors and history of companies. The third chapter deals with the development of industry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAUCHFUSSOVÁ, Petra. Proměna průmyslu v ORP Ústí nad Labem před a po roce 1989. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta