Bc. Petra Válková

Diplomová práce

Problematika sociálního vyloučení Romů v lokalitě sídliště Litvínov - Janov

The issue of social exclusion in the Roma area called housing estate Litvínov - Janov
Anotace:
Práce je zaměřená na analýzu situace obyvatel žijících v romské sociálně vyloučené lokalitě na sídlišti Litvínov ? Janov a má kvalitativní charakter. Zabývá se sociálním vyloučením Romů, vznikem sociálně vyloučené lokality a související problematikou zejména v oblasti bydlení, zaměstnanosti a vzdělávání. Práce se věnuje činnostem a projektům vlády, místní samosprávy a neziskových a dalších organizací …více
Abstract:
My thesis is focused on an analysis of a situation of the people living in Roma socially excluded locality in Litvínov-Janov area and has a qualitative character. It deals with social exclusion of Roma people, formation of socially excluded locality and other related issues, mostly in housing, employment and educational sphere. The thesis pursues activities and projects of government, local authority …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Válková, Petra. Problematika sociálního vyloučení Romů v lokalitě sídliště Litvínov - Janov . Pardubice, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická