Martin Brejcha

Master's thesis

Komparativní analýza zdravotnických systémů České republiky, Spojených států amerických a Švédska s následným zaměřením na korelaci mezi zdravotnickými výdaji a nemocností obyvatelstva v letech 1997–2017

Comparative analysis of healthcare systems of the Czech Republic, the United States of America and Sweden, with a subsequent focus on the correlation between health expenditures and population morbidity in 1997-2017
Anotácia:
Tato práce se zabývá analýzou a srovnáním zdravotnických systémů států, které využívají odlišné systémy financování zdravotní péče v letech 1997-2017. Cílem práce je analyzovat, který model zdravotnického systému poskytuje kvalitnější zdravotní služby a který je úspornější. Sekundárním cílem práce je prokázat, zda existuje statistická závislost mezi zdravotnickými výdaji a nemocností obyvatel. V rámci …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis and comparison of the healthcare systems of states that use different systems of health care financing in 1997-2017. The aim of the thesis is to analyze which model of the healthcare system provides better quality health services and which is more economical. The secondary objective of the thesis is to prove whether there is a statistical dependence between …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2018
  • Vedúci: Lucia Bartůsková
  • Oponent: Tereza Lukášová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74940