Bc. Lucie Bulantová

Bachelor's thesis

Modely pro hodnocení podílu vyléčených pacientů

Cure fraction models
Anotácia:
Modely pro hodnocení vyléčení pacientů jsou odvětvím analýzy přežití, která zkoumá dobu od určeného začátku do výskytu události (v této práci definujeme jako počátek diagnózu leukémie a jako událost smrt pacienta). Jsou založeny na existenci skupiny pacientů, u kterých nebyla tato událost pozorována. Statisticky vyléčení pacienty jsou definováni tak, že jejich úmrtnost je shodná s úmrtností ve všeobecné …viac
Abstract:
Cure fraction models are part of survival analysis, which analyses the duration of time from the beginning of the observation period to an event (in this thesis, the diagnosis of leukemia is defined as the beginning and death as the event). Cure fraction models are based on the existence of a group of patients without the occurrence of the defined event. Statistically cured patients are defined when …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2020
  • Vedúci: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta