Nikola Weiserová

Bakalářská práce

Majetkové cenné papíry v České republice

Equity securities in the Czech republic
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za cíl podat souhrnný obraz o majetkových cenných papírech z pohledu emitenta a investora a poukázat na skutečnost, že pro ocenění majetkových cenných papírů představujících účast na společnosti s rozhodujícím a podstatným vlivem používají české podniky spíše pořizovací cenu než metodu ekvivalence. Tato práce vychází z aktuálního znění českých právních předpisů, jimiž …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to give a summary picture about the equity securities of the issuer's and the investor's point of view and highlight the fact that the valuation of equity securities representing equity participation in subsidiaries and related Czech companies use the purchase price rather than the equity method. This thesis is based on the actual Czech legislation, which are mainly Business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Monika Randáková
  • Oponent: Marie Míková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46983

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku