Mgr. Dominik Rampula

Diplomová práce

Metodické listy pro předmět Výtvarný ateliér na Střední škole uměleckomanažerské, s.r.o

Methodical sheets for the subject of Art studio at the High school umeleckomanazerska, Ltd.
Anotace:
Praktická diplomová práce s názvem „Metodické listy pro předmět Výtvarný ateliér na Střední škole uměleckomanažerské, s.r.o.“ se zabývá návrhem a následnou realizací metodických listů. V teoretické části se práce zabývá vymezením hlavních příčin vzniku výtvarné krize a charakteristickými projevy krize ve výtvarné činnosti dospívajících. Výsledkem teoretické části je předložení vhodných způsobů výuky …více
Abstract:
The practical thesis called "Methodological sheets for the subject Art studio at the High school umeleckomanazerska, l.t.d." deals with the design and subsequent implementation of methodological sheets. In the theoretical part, the thesis deals with the definition of the main causes of the artistic crisis and the characteristic manifestations of the crisis in the art of adolescents. The result of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
  • Oponent: doc. ak. soch. Jiří Sobotka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta