Michal Neckař

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Obce - nižší územní samosprávné celky

Anotace:
Téma této absolventské práce se soustředí na obce, jakožto nižší územní samosprávné celky a jejich postavení v rámci České republiky. Práce je rozdělena na dva větší oddíly a to na první, pojednávající o nižší úrovni samosprávy, její historii, jejich orgánech, hospodaření a druhý, rozebírající příklad konkrétní obce. V textu je využita odborná literatura a platná právní úprava.
Abstract:
The topic of this thesis is focused on municipalities as lower territorial self-governing units and its status within the Czech Republic. The thesis is divided into two bigger parts: the first part introduces the lower level of self-government, its history, development and management, as well as its organs, whereas the second is an example of a particular municipality. This thesis is based on technical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným