Ing. Mgr. Tomáš Kvapilík

Bakalářská práce

Expozice online sexuálně explicitním materiálům v mladistvém věku

Exposure to sexually explict materials on the Internet at young age
Anotace:
Práce se zabývá problematikou vystavení sexuálně explicitními materiálům na internetu v mladistvém věku. Autor zkoumal, čím se vyznačuje negativní prožitek vystavení těmto materiálům, jaké jsou příčiny a okolnosti jeho vzniku. Kromě toho se zaměřil na copingové strategie, které adolescenti využívají ke zvládnutí negativního prožitku. Zdrojem dat byly polostrukturované rozhovory vedené na internetu …více
Abstract:
The work focuses on the issue of exposure to sexually explicit materials on the Internet at young age. The author examined the characteristics of negative experience in exposure to sexually explicit materials, its reasons and circumstances. The author also focused on the coping strategies which are used in the face of negative experience. The data came from half-structured online interview. The sample …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Chalupníčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií