Bc. Patricie CELTOVÁ

Diplomová práce

Spokojenost žen s péčí komunitní porodní asistentky v období šestinedělí

Women's satisfaction with the care of community midwife during the puerperium
Anotace:
Komunitní péče v porodní asistenci má své nezastupitelné místo v těhotenství, při porodu i v šestinedělí. Využívání služeb komunitní porodní asistentky v domácím prostředí není tak běžné, jako využívání těchto služeb v období těhotenství. Přitom právě šestinedělí je obdobím pro ženu a její rodinu velmi náročným jak po fyzické, tak i psychické stránce. Porodní asistentka je pro ženu vhodným a kompetentním …více
Abstract:
Community care in midwifery has an irreplaceable place in pregnancy, delivery and postpartum. The use of community midwife services at home is not as common as using these services during pregnancy. At the same time, the puerperium is a very demanding period for a woman and her family, both physically and mentally. The midwife is a good and competent counselor, guide and support for the woman, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CELTOVÁ, Patricie. Spokojenost žen s péčí komunitní porodní asistentky v období šestinedělí. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta