Alexander Macinský

Bakalářská práce

System for adaptive learning of Japanese based on language data

System for adaptive learning of Japanese based on language data
Anotace:
Ak sa niekto učí japonsky, musí sa vysporiadať s rozsiahlym množstvom opakujúcej sa mentálnej práce. Jedným z riešení je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá tento proces zjednoduší. Inšpirácia bola čerpaná zo systémov s podobnou funkcionalitou. Tieto systémy sú v práci zhrnuté. Vytvorená aplikácia sa snaží zobrať to najlepšie z existujúcich riešení, zároveň však implementuje originálne myšlienky. Výsledkom …více
Abstract:
Japanese language learners need to deal with a substantial amount of repetitive mental work. One of the solutions is to create a web browser application to simplify the process. The inspiration comes from other systems with similar functionality, a summary of these is provided. The created application tries to take the best from the existing solutions, as well as implement some original ideas. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jan Kasprzak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka