Bc. Martina Konečná Marková

Diplomová práce

Uplatnění nezaměstnaných na trhu práce prostřednictvím projektu ESF - Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihomoravském kraji

The labour market assertion of the unemployed through project from the European social fund - Work Experience for Young People up to 30 Years of Age in South Moravian Region
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl zhodnotit přínos projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihomoravském kraji pro uchazeče o zaměstnání - mladé lidi do 30 let bez pracovní praxe a také pro zaměstnavatele, kteří byli do projektu zapojeni. První část práce je věnována Evropskému sociálnímu fondu, ze kterého jsou čerpány a poskytovány prostředky na tento a další projekty. Druhá kapitola se zabývá …více
Abstract:
This thesis aims to evaluate the benefits of the project Proffesional Practice for Youth till 30 who requires a job in the South Moravian Region - Astpirants are young people without occupational practice and for employers who were affilated to this project. The first part is focused on European social funds, where the resources are exploited and afforded for this project or future projects. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2015
Zveřejnit od: 27. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Miroslava Muselíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Konečná Marková, Martina. Uplatnění nezaměstnaných na trhu práce prostřednictvím projektu ESF - Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihomoravském kraji. Brno, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe