Mgr. Gabriela HOTOVÁ

Disertační práce

Možnosti termické analýzy při přípravě a charakterizaci adsorbentů na bázi povrchově oxidovaných uhlíkatých materiálů

Possibilities of thermal analysis in preparation and characterization of adsorbents based on surface oxidized carbonaceous materials
Abstract:
This work is based on the usage of thermal analysis for the preparation and characterization of activated/oxidized carbonaceous materials. The prevailing used technique was thermoanalytical technique (especially thermogravimetry) coupled with the mass spectrometry. The thermogravimetry was also used for the kinetic study of the carbon oxidation in order to determine the optimal parameters for the preparation …více
Abstract:
Tato práce je založena na využití termické analýzy pro přípravu a charakterizaci aktivovaných/oxidovaných uhlíkatých materiálů. Převládající používanou termoanalytickou technikou byla zejména termogravimetrie spojená s hmotnostní spektrometrií. Termogravimetrie byla také použita pro kinetické studium oxidace uhlíku za účelem zjištění optimálních podmínek pro přípravu povrchově oxidovaného uhlíkatého …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOTOVÁ, Gabriela. Možnosti termické analýzy při přípravě a charakterizaci adsorbentů na bázi povrchově oxidovaných uhlíkatých materiálů. Ostrava, 2018. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů