Bc. Jan Zerbst

Bakalářská práce

Systém evidence nepřátelských osob vedených Ústředním výborem KSČ a Federálním ministerstvem vnitra po roce 1968 s hlavním přihlédnutím k seznamům pravicových oportunistů a akce Norbert.

The register system of hostile persons, mentioned by the Central committee of Communist party of Czechoslovakia and the Federal Ministry of the Interior of Czechoslovakia after the year 1968 according to the research in lists of right-wing opportunists and in the Norbert action.
Anotace:
Tato práce pojednává o evidenci nepřátelských osob vedených na ÚV KSČ a Federálním ministerstvu vnitra. První seznamy byly tvořeny v rámci personálních čistek, které po Pražském jaru měli upevnit moc strany. Seznamy na Federálním ministerstvu vnitra byly vedeny v rámci akce Norbert. Tato akce spadala do mimořádně bezpečnostních opatření, které vyhlašovala Rada obrany státu.
Abstract:
The bachelor thesis focuses on records of hostile persons according to the CPC Central Committee and Federal Ministry of the Interior. The first records were made up in personal purges that had to consolidate CPC power after the Prague Spring. The records were kept by the Federal Ministry of the Interior and were a part of the action Norbert. This action was a part of extraordinary security measures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta