Bc. Václav Karas

Diplomová práce

Organizovaný zločin v České republice

Organized crime in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou organizovaného zločinu. Zaměřuje se na přiblížení obsahu toho pojmu a jeho vymezení. Uvádí některé subjekty působící proti tomuto fenoménu a věnuje se možnostem boje proti němu. Analyzuje druhy, formy a podobu organizovaného zločinu na území České republiky. Další část práce je zaměřena na charakteristiku některých skupin organizovaného zločinu, popisuje jejich …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of organized crime. It focuses on the content of the term and its definition. It mentions some subjects that go against this phenomenon and it deals with possibilities off going against it. It analyses types, forms and the picture of organised crime in the Czech Republic. Another part of the thesis is focused on the characteristics of some groups of organized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Markéta Brunová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní