Bc. Jaroslav Tichý

Diplomová práce

Soudní kontrola veřejné správy

Judicial Review of Public Administation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou podstaty soudní kontroly veřejné správy, která je svěřena v největší míře soudům správním, ale také soudům civilním a soudu Ústavnímu. Práce se dále zaměřuje především na podrobný výklad žaloby proti rozhodnutí správního orgánu ve světle platné právní úpravy, přičemž je kladen důraz na rozhodovací praxi soudů. Nedílnou součástí práce je také analýza vybraných …více
Abstract:
This thesis deals with the nature of judicial review of public administration, which is entrusted to the greatest extent possible the administrative courts, but also the civil courts and the Constitutional Court. The work also focuses on the detailed interpretation of an action against an administrative decision in the light of current legislation, with the emphasis on decision-making practice courts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta