Theses 

Specifika účetnictví příspěvkové organizace – Bc. Jana Jakšová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Jakšová

Bakalářská práce

Specifika účetnictví příspěvkové organizace

The Specific of Semi-budgetary Organization Accountancy

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných účetních specifik příspěvkové organizace. Na základě teoretických poznatků je analyzován účetní režim vybraných oblastí ve Fakultní nemocnici Olomouc. Na základě této analýzy je provedeno zhodnocení v souvislosti s podnikatelským prostředím a navrhnuta doporučení případných nedostatků.

Abstract: This bachelor thesis is focused on analysis of selected specifics in the accountancy of a semi-budgetary organisation. Based on theoretical knowledge an analysis of the accounting methods for selected areas at the Olomouc Faculty Hospital has been carried out. On the basis of this analysis an assessment has been performed in connection with the business environment and, in case of shortcomings, recommendations are proposed.

Klíčová slova: Příspěvková organizace, dlouhodobý majetek, fondy, jiná činnost, hlavní činnost

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miloslava Orsavová
  • Oponent: Ing. Renáta Vlčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 09:13, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz