Žaneta Lupoměská

Bakalářská práce

Faktory stresu v učitelské profesi ve výchovném ústavu pro děti

Anotace:
Bakalářská práce popisuje téma faktorů stresu v učitelské profesi ve výchovném ústavu pro děti. Cílem bakalářské práce je popsat, s jakými stresovými faktory se v každodenní pedagogické praxi setkávají učitelé a vychovatelé ve výchovném ústavu po děti a jaké jsou jejich praktické zkušenosti se zvládáním těchto nežádoucích faktorů.V teoreticko-metodologické části se věnuji charakteristice stresu, důvodům …více
Abstract:
in an educational institution for children. The aim of the bachelor thesis is to describe what stress factors are encountered in everyday pedagogical practice by teachers and educators in an educational institution for children and what are their practical experiences with managing these undesirable factors.In the theoretical and methodological part, I deal with the characteristics of stress, the reasons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku