David Hofman

Diplomová práce

Studie proveditelnosti podnikatelského inkubátoru města Bruntál

Anotace:
Předmětem této diplomové práce na téma „Studie proveditelnosti podnikatelského inkubátoru města Bruntál“ je vypracování Zjednodušené studie proveditelnosti tohoto projektového záměru. V teoretické části se zabývám malými a středními podniky a formou jejich podpory. Dále se konkrétně zaměřuji na podporu formou podnikatelského inkubátoru. A zabývám se také popisem jednotlivých bodů studie proveditelnosti …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is creation of feasibility study of business incubator of the city of Bruntál. The general part of this work deals with the small and medium enterprises, business incubator and feasibility study. The practical part contains the simplified feasibility study. It evaluates the viability and sustainability of the project.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/ijumqq/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty