Bc. Lukáš Uhrík

Master's thesis

Produkce rekombinantních enzymů a jejich využití při studiu strukturních změn proteinů

Production of recombinant enzymes and their utilization in study of protein structure changes
Abstract:
Proteins are one of the most important elementary biomolecules of living organisms. Their function is closely related to the chemical and physical attributes of the amino acid composition, post-translational modifications and conformation. Therefore, the identification of their structure helps to clarify the mechanism of their action in these processes. Nowadays, a method of hydrogen-deuterium exchange …viac
Abstract:
Proteiny jsou jedny z nejzákladnějších a nejdůležitějších biomolekul živých organizmů. Jejich funkce je úzce spojená s chemickými a fyzikálními vlastnostmi danými aminokyselinovým složením, posttranslačními modifikacemi a konformací. Proto identifikace jejich struktury pomáhá k objasnění mechanizmu jejich působení v těchto procesech. V dnešní době je často využívaným nástrojem pro sledování proteinové …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedúci: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta