Bc. Adam Stejskal

Master's thesis

Odhad poptávky po osobní přepravě na plánované VRT Brno – Olomouc

Estimation of the travel demand for the future HSR Brno – Olomouc
Abstract:
Cílem diplomové práce „Odhad poptávky po osobní přepravě na plánované VRT Brno – Olomouc“ je charakterizovat očekávaný přepravní proud na plánované vysokorychlostní trati a odhadnout jeho intenzitu s ohledem na intermodální shift z ostatních dopravních módů. První část práce je zaměřena na zahraniční zkušenosti a koncept VRT ve světě, plánování VRT sítě v České republice a analýzu současného dopravního …more
Abstract:
The goal of the Master’s thesis "Estimation of demand for passenger transport at the planned VRT Brno - Olomouc" is to characterize the expected transport flow on the planned high-speed rail and estimate its intensity with respect to the intermodal shift from other transport modes. The first part of the work is focused on foreign experience and the concept of VRT in the world, VRT network planning …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Reader: Ing. Václav Rederer, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy / Economic Policy

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.