Theses 

Dilema sociálních pracovníků při úpravě péče o děti lesbických biologických matek. – Bc. Kateřina POMKLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina POMKLOVÁ

Diplomová práce

Dilema sociálních pracovníků při úpravě péče o děti lesbických biologických matek.

The dilemma of social workers regarding child care of lesbian biological mothers.

Anotace: Tématem diplomové práce je lesbické biologické rodičovství z pohledu sociálních pracovníků sociálně-právní ochrany dětí. Cílem práce je zjistit dilemata sociálních pracovníků, kteří se v praxi setkali se svěřováním dětí do péče biologickým lesbickým matkám. Stěžejní částí diplomové práce je kvalitativní výzkum, prostřednictvím kterého je dosaženo výzkumného cíle a následně cíle celé diplomové práce. Diplomová práce by měla upozornit na skutečnost, že i když se pojetí rodiny vlivem soudobé společnosti proměňuje a je zřejmé, že stejnopohlavní rodiny se ve společnosti vyskytují, není tento jev v žádné odborné ani legislativní podobě pro sociální pracovníky zohledněn.

Abstract: The topic of thesis is lesbian biological parenthood from the perspective of social workers in Child protection department. The aim of this paper is to find out dilemmas of social workers who encountered child custody to lesbian biological mothers in practice. The core of this thesis is a qualitative research, through which the research objective and subsequently the aim of the whole thesis are achieved. The thesis should point to the fact that even though the concept of family transforms by the influence of contemporary society transforms, and it is clear that homoparent families exist in the society; this phenomenon is in any professional or legal form of social workers taken into account.

Klíčová slova: sociální práce na OSPOD, dilema, lesbické rodičovství, homoparentalita, zakotvená teorie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Aneta Hašková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36123 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

Jak správně citovat práci

POMKLOVÁ, Kateřina. Dilema sociálních pracovníků při úpravě péče o děti lesbických biologických matek.. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 06:41, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz