Radka VALUŠKOVÁ

Master's thesis

Komparace obsahu učiva a očekávaných výstupů v zeměpisu ve školních vzdělávacích programech na vybraných základních školách v Opavě

Comparation of educational contens and geographical intention of geography in school educational programms on selected schools in Opava
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá popisem, didaktickou analýzou a komparací Školních vzdělávacích programů v rámci vyučovacího předmětu zeměpis na vybraných základních školách Opavě. Zkoumané školy jsou: ZŠ Otická, ZŠ Mařádkova a ZŠ Ilji Hurníka. V první kapitole, pro pochopení a uvedení tématu, popisuji teoretická východiska Rámcového vzdělávacího programu (RVP) a z něj vycházejícího Školního vzdělávacího …more
Abstract:
This thesis deals with the description, didactic analysis and comparison of the school educational programme in geography at individual elementary schools. The research includes: Elementary school Otická, Mařádkova and Ilji Hurníka. The first chapter, for understanding and putting topic, concentrates on the description of the theoretical basis of the General educational programme (RVP) and School educational …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 6. 2013
Accessible from:: 20. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 8. 2013
  • Supervisor: Mgr. Monika Šumberová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VALUŠKOVÁ, Radka. Komparace obsahu učiva a očekávaných výstupů v zeměpisu ve školních vzdělávacích programech na vybraných základních školách v Opavě. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta