Mgr. Kristýna ŠTEFLOVÁ

Bakalářská práce

Angličtina v českých reklamních textech. Vnímání cílovou skupinou

English in Czech advertising texts. The perception of the target groups
Anotace:
Ve své bakalářské práci se, jak už ze samotného názvu vyplývá, zabývám používáním angličtiny v českých reklamních textech, zejména pak v reklamních sloganech. Zároveň se pokouším zjistit, jaký názor mají na využívání cizojazyčných sloganů cílové skupiny. V teoretické části se věnuji postavení angličtiny ve společnosti, způsobům překladů reklam a reklamním sloganům. Praktická část je zaměřena na znalost …více
Abstract:
In my bachelor thesis, as is apparent from the title itself, I am dealing with the analysis of English language use in czech advertising texts, especially in czech advertising slogans. Also I am trying to find out the target groups´ opinion of this exploitation. In the theoretical part I attend to position of English in the society, the ways of translation of ads and to the advertising slogans. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2006
Zveřejnit od: 16. 5. 2006
Identifikátor: 2643

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Zavřelová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTEFLOVÁ, Kristýna. Angličtina v českých reklamních textech. Vnímání cílovou skupinou. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 05. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma