Bc. Tomáš Küfhaber, dipl. um.

Bakalářská práce

Umělecké působení dirigenta Caspara Richtera v Národním divadle Brno a Městském divadle Brno

Artistic work of conductor Caspar Richter in National Theater Brno and Brno Municipal Theater
Anotace:
Diplomová práce je vypracována na téma „Umělecké působení dirigenta Caspara Richtera v Národním divadle Brno a Městském divadle Brno“. Cílem práce je nejen shromáždění informací z archívů obou brněnských institucí a pomocí nich vytvořit přehled děl, která tento dirigent na brněnských scénách prováděl, ale také konzultace jednotlivých nastudování a uvedení s dirigentem samotným.
Abstract:
This work is developed on the topic "Artistic work of conductor Caspar Richter in National Theatre Brno and Brno City Theatre". Main object is collect informations and make a list of all pieces from both institutions (conducted by Caspar Richter) and also consultation about Richter’s work with himself.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Rostislav Hališka
  • Oponent: doc. Mgr. Emil Skoták

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/e4e4w/