Bc. Zuzana Pawlasová

Bakalářská práce

Lidský zub jako konzervátor aDNA (Příčiny větších výtěžků aDNA z lidských zubů oproti jiným lidským tkáním)

Human tooth as a preserver of aDNA (instances of receiving higher amounts of aDNA from human teeth compared to other human tissues)
Anotace:
Archeologické nálezy jsou cenným zdrojem informací o evoluci a historii člověka a dalších organismů. Kromě zkoumání samotné fyzické podstaty nálezů je dnes možnost zkoumat tyto vzorky do hloubky, až na úrovni molekul DNA. Ta je nejlépe uchována v podobě krátkých sekvencí v mineralizovaných tkáních – kostech a zubech, které jsou také pro analýzy nejčastěji využívány. V těchto dvou tkáních se ovšem nezachovávají …více
Abstract:
Archeological findings are very valuable source of information about human and other organism's evolution and history. Nowadays it is possible investigate this sources not only on physical level but also on molecular level which means investigation of DNA. DNA is well preserved in mineralised tissues – bones and teeth which are often used for analyses. But it is not preserved in equal amount and quality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Dana Fialová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.