Bc. Zuzana Pawlasová

Bachelor's thesis

Lidský zub jako konzervátor aDNA (Příčiny větších výtěžků aDNA z lidských zubů oproti jiným lidským tkáním)

Human tooth as a preserver of aDNA (instances of receiving higher amounts of aDNA from human teeth compared to other human tissues)
Abstract:
Archeologické nálezy jsou cenným zdrojem informací o evoluci a historii člověka a dalších organismů. Kromě zkoumání samotné fyzické podstaty nálezů je dnes možnost zkoumat tyto vzorky do hloubky, až na úrovni molekul DNA. Ta je nejlépe uchována v podobě krátkých sekvencí v mineralizovaných tkáních – kostech a zubech, které jsou také pro analýzy nejčastěji využívány. V těchto dvou tkáních se ovšem nezachovávají …more
Abstract:
Archeological findings are very valuable source of information about human and other organism's evolution and history. Nowadays it is possible investigate this sources not only on physical level but also on molecular level which means investigation of DNA. DNA is well preserved in mineralised tissues – bones and teeth which are often used for analyses. But it is not preserved in equal amount and quality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Dana Fialová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.