Bc. Peter Šinaľ

Master's thesis

Sociálně-technická analýza poskytovatele služeb

Socio-Technical Analysis of a Service
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse, design and application of strategic measures designed to help the selected part of the organisation to improve in terms of the delivery of their services. The introductory part describes important theoretical concepts of organisational behaviour and theory of socio- technical systems. Subsequently, the organisation and the service analysed are briefly presented …more
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je analyzovať, navrhnúť a implementovať opatrenia, ktoré pomôžu vybranej časti organizácie v zlepšení poskytovania svojich služieb. V úvodnej časti sú popísané dôležité teoretické koncepty organizačného správania a teórie socio-technických systémov. Následne je stručne predstavená organizácia a analyzovaná služba. Hlavnou časťou práce je socio-technická analýza služby vzdelávania …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Jakub Čegan

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering

Theses on a related topic