Mgr. Anna Čermáková

Diplomová práce

Generativita a smysl života u lidí ve starší dospělosti

Generativity and the meaning of life in older adults
Anotace:
Cílem této studie bylo na základě teoretických a empirických podkladů hlouběji prozkoumat vztah mezi generativitou a smyslem života u lidí starší dospělosti. V rámci výzkumu jsme se zaměřili na vliv generativity na prožívání smyslu a některé demografické faktory ve vztahu ke generativitě a smyslu života. Výzkumný soubor tvořilo 148 respondentů ve věku od 50 do 65 let v zastoupení 88 žen (59,5 %) a …více
Abstract:
The aim of this study was to explore theoretically and empirically the relationship between generativity and meaning of life in people older adulthood. In the research we focused on the influence of generativity to experience the meaning of life and some demographic factors in relation to generativity and the meaning of life. The research group consisted of 148 respondents aged from 50 to 65 years …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Vazačová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie