Mgr. Anna Čermáková

Master's thesis

Generativita a smysl života u lidí ve starší dospělosti

Generativity and the meaning of life in older adults
Abstract:
Cílem této studie bylo na základě teoretických a empirických podkladů hlouběji prozkoumat vztah mezi generativitou a smyslem života u lidí starší dospělosti. V rámci výzkumu jsme se zaměřili na vliv generativity na prožívání smyslu a některé demografické faktory ve vztahu ke generativitě a smyslu života. Výzkumný soubor tvořilo 148 respondentů ve věku od 50 do 65 let v zastoupení 88 žen (59,5 %) a …more
Abstract:
The aim of this study was to explore theoretically and empirically the relationship between generativity and meaning of life in people older adulthood. In the research we focused on the influence of generativity to experience the meaning of life and some demographic factors in relation to generativity and the meaning of life. The research group consisted of 148 respondents aged from 50 to 65 years …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petra Vazačová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Psychology / Psychology