Bc. Kateřina Sádovská

Bakalářská práce

Potravinová pyramida pro pacienty s chronickou bolestí

Food pyramid for patients with chronic pain
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou výživy pacientů s chronickou bolestí. První kapitola teoretické části poskytuje úvod do problematiky chronické bolesti. Další kapitoly jsou věnovány složkám stravy, které mohou modulovat chronickou bolest prostřednictvím řízení zánětu a oxidačního stresu. V teoretické části je také uvedena a podrobně rozebrána potravinová pyramida pro pacienty s chronickou bolestí …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of nutrition among patients with chronic pain. The first chapter of the theoretical part provides an introduction to the issue of chronic pain. The next chapters are devoted to the components of food that modulate chronic pain by controlling inflammation and oxidative stress. The theoretical part also presents and discusses in detail the food pyramid for patients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Nevrlá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta