Bc. Martina Kubátová

Diplomová práce

Vrchní soudy – historie a postavení v systému obecných soudů České republiky

High Courts – History and Position in the System of general Judiciary of the Czech Republic
Anotace:
Koncepce diplomové práce spočívá v charakteristice historického vývoje postavení vrchních soudů v justičním systému od počátku českého soudnictví datovaného v 10. století až do současné doby. Vzhledem k tomu, že vrchní soudy měly, a nadále mají v soudní soustavě významné postavení specializovaného soudu rozhodujícího o opravných prostředcích proti rozhodnutím soudů prvního stupně. Pro lepší přehlednost …více
Abstract:
The conception of the diploma work consists in a characterization of the historical development of the High court position in judicial system from the beginning of Czech judiciary, which is dated from 10th century until now. According to the fact that High courts had and also still have a significant position as a specialized court in a judicial system, which has to determine about correction means …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Pavel Zelenka
  • Oponent: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní