Bc. Martina Dominová

Bachelor's thesis

Sociální pedagog – možnosti uplatnění a kompetence ve vztahu k jedincům se zdravotním postižením

Social educator - possibilities of applying and competence in relation to individuals with disability
Abstract:
Bakalářská práce přibližuje práci s jedinci se zdravotním postižením. V teoretické části je vysvětleno, čím se sociální pedagogika zabývá a jaké kompetence má sociální pedagog při výkonu svého povolání. Je porovnáván obor sociální pedagogika se speciální pedagogikou a následně je zkoumáno, zda sociální pedagog má vhodné předpoklady pro práci se skupinou zdravotně postižených. V empirické části je zmapováno …more
Abstract:
The thesis explains a term social pedagogy and a profession of social pedagogue whose focus are disabled persons. The bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part depicts what the social pedagogy concerns with, competences of social pedagogue while performing his or her profession. In the thesis is compared social pedagogy with special pedagogy. In the thesis is also analyzed whether …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta