Bc. Veronika Šáchová

Diplomová práce

Sledování incidence infekcí spojených se zdravotní péčí u novorozenců ve vybraném zdravotnickém zařízení

The monitoring of the incidence of healthcare-associated infections in chosen healthcare institution
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku pozdních sepsí a infekcí spojených se zdravotní péčí se zaměřením na novorozence. Zkoumána je incidence, zdroj a původci těchto infekcí. Teoretická část se zabývá infekcemi u novorozenců, infekcemi spojenými se zdravotní péčí a bariérovou péčí v porodní asistenci. Cílem práce je analýza retrospektivního sběru dat týkajících se pozdních novorozeneckých sepsí …více
Abstract:
The Diploma thesis is dealing with issues of late onset sepsis and healthcare-associated infections focused of newborns. The incidence, source and originator of these infections are examined. The theoretical part is engaged in infections by newborns, healthcare-associated infections and barrier technics in midwifery. The purpose of this thesis is an analysis of retrospective data collection, regarding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Helena Petržílková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šáchová, Veronika. Sledování incidence infekcí spojených se zdravotní péčí u novorozenců ve vybraném zdravotnickém zařízení. Pardubice, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií