Bc. Jana Poláková, DiS.

Diplomová práce

Doprovodné programy pro krátkodobé výstavy Památníku písemnictví na Moravě zaměřené na děti předškolního věku a školní skupiny

Accompanying programs for short-term exhibitions in Museum of literature in Moravia is focused on pre-school children and school groups
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zaměřuje na tvorbu metodiky edukačních programů pro děti předškolního věku a školní skupiny v Památníku písemnictví na Moravě, které jsou realizovány bez muzejního pedagoga. Práce je rozdělena na tři základní části. První část vytváří teoretický základ pro část praktickou. Věnuje se vymezení základních pojmů, plánování programů pro danou cílovou skupinu a předkládá návrh …více
Abstract:
Master's thesis is focused on creation of methodology of educational programs for pre-school children and school groups in Museum of Literature in Moravia which are implemented without museum educator. Thesis is divided into three basic parts. First part creates theoretical base for the practical part. It devotes to the definition of basic terms, planning of programs for particular target group and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Mrázová
  • Oponent: Mgr. Tomáš Drobný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta