Mgr. Petr Parys

Diplomová práce

Způsobilost nezletilého k právním jednáním

Legal Capacity of the Minor Child
Anotace:
Tématem mé práce je způsobilost nezletilého k právním jednáním. Jedná se o institut, jež s účinností Nového občanského zákoníku prošel určitými změnami. Tato práce tedy pojednává o změnách, co se týče způsobilosti k právním jednáním, a dále se věnuje pozornost rodičovské odpovědnosti, jež je s touto problematikou úzce spojena a prošla také změnami. Tato problematika občanskoprávní úpravy by v teoretické …více
Abstract:
The topic of my diploma thesis is the legal capacity of the minor child. It is an institute, which has been changed with New civil code coming into effect. This thesis deals with the changes regarding the legal capacity and parental responsibilities that are narrowly interconnected with each other. This issue of legal regulation of civil law should theoretically cooperate with special regulations, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta