Bc. Kateřina Vaněčková

Diplomová práce

Finanční aspekty spolupráce partnerů v hodnotových řetězcích se zaměřením na finanční plánování

Cooperation of partners in value chains with focus on financial planning
Anotace:
Diplomová práce se zabývá finančními aspekty spolupráce článků hodnotového řetězce či sítě z pohledu finančního plánování. Teoretická část práce definuje pojmy finanční plánování, hodnotový řetězec, hodnotová síť a charakterizuje spolupráci subjektů při finančním plánování. V praktické části práce je proveden kvalitativní výzkum ve vybraném podniku s cílem zjistit, jak je propojováním podniků ovlivněn …více
Abstract:
The thesis deals with the financial aspects of cooperation in value chain and value network from the perspective of financial planning. In the theoretical part there are defined terms financial planning, value chain, value network and described cooperation of subjects in area of financial planning. In the practical part the research in selected company is carried to find out how are the process of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Pecinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vaněčková, Kateřina. Finanční aspekty spolupráce partnerů v hodnotových řetězcích se zaměřením na finanční plánování. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků