Theses 

Jaderná elektrárna Temelín a její vliv na okolí – Tereza KOBLASOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Tereza KOBLASOVÁ

Bachelor's thesis

Jaderná elektrárna Temelín a její vliv na okolí

Nuclear power plant Temelín and it influence on the surrounding

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem jaderné energetiky, která má mnoho odpůrců i příznivců. Zvoleným příkladem se stala Jaderná elektrárna Temelín, a to jak ovlivňuje okolí z hlediska socioekonomického a environmentálního vývoje. Sledovány a hodnoceny jsou tedy dopady na okolní obce a jejich rozvoj, například na cestovní ruch v tomto regionu, zaměstnanost a dojížďku za prací, klimatické a hydrologické změny a také ráz krajiny. Součástí bakalářské práce je dotazníkové šetření a výzkum, který zahrnuje sběr informací o Jaderné elektrárně Temelín z denního tisku.

Abstract: This becholor´s thesis deals with the issue of nuclear energy, which has many detractors and supporters. Selected examples of Temelin nuclear power plant has become, and how it affects surrounding in terms of socio-economic and environmental trends. Monitored and evaluated are the impacts on the surrounding community and their development, such as tourism in the region, employment and commuting to the work, climatic and hydrological change and also the character of the landscape. Part of the Bachelor's thesis is the survey and research, which collection of information about the nuclear power plant Temelin from daily newspapers.

Keywords: Jaderná elektrárna Temelín, Týn nad Vltavou, energie, obce, výstavba

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOBLASOVÁ, Tereza. Jaderná elektrárna Temelín a její vliv na okolí. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/6/2019 05:16, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz