Theses 

Dítě, mladistvý a student ve finančněprávních vztazích – Mgr. Bc. Monika Ježková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Law

Advanced ('rigorózní řízení') programme / odbor:
Law and Legal Science / Law

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Bc. Monika Ježková

Advanced ('rigorózní') thesis

Dítě, mladistvý a student ve finančněprávních vztazích

Child, Adolescent and Student in Financial-law Relationships

Anotácia: Práce Dítě, mladistvý a student ve finančněprávních vztazích si klade za cíl představit, analyzovat a odborně zpracovat problematiku dětí, mladistvých a studentů jako nositelů specifického statutu ve finančněprávních vztazích napříč všemi právními odvětvími. Vzhledem k širokému tematickému záběru práce byl důraz kladen na komplexnost zpracování finančněprávních vztahů a odpovědi na nejproblematičtější otázky spíše než na podrobný rozbor jednotlivých dílčích problémů. Obohacujícími prvky jsou četné tabulky, zobrazující praktickou stránku teoreticky rozebíraných finančněprávních vztahů, a boxy přinášející rozšiřující informace.

Abstract: The thesis called Children, Adolescents and Students in Financial-law Relationships aims to present, analyse and examine the issue of children, adolescents and students as bearers of a specific position in financial-law relationships across the entire range of legal disciplines. Due to such a wide scope of this thesis, particular focus was placed on a comprehensive analysis of financial-law relationships and answering the most pressing questions rather than on a detailed analysis of individual problems. The work is enriched with numerous tables and charts that offer practical implications in relation to the theoretical discussion of financial-law relationships and with boxes providing supplementary and additional information.

Kľúčové slová: Dítě, mladistvý, student, nezletilý, zákonný zástupce, veřejné finance, pojištění, poplatek, daň. Child, adolescent, minor, legal representative, public finance, insurance, fee, tax.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., Mgr. Jana Kranecová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 7. 2019 03:10, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz