Michal Filouš

Diplomová práce

Ocenění společnosti NOVOKOV, spol. s. r. o.,

Valuation of NOVOKOV, spol. s r.o.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá oceněním společnosti NOVOKOV, spol. s r.o. Cílem ocenění je určení tržní hodnoty společnosti. Vlastní ocenění je provedeno na základě analýzy výnosů. Použita je metoda diskontovaných peněžních toků pro vlastníky a věřitele, DCF Entity. Diplomová práce začíná představením oceňované společnosti a pokračuje finanční analýzou, strategickou analýzou, vymezením provozně potřebného …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on valuation of the company NOVOKOV, spol. s r.o. The purpose of the valuation is determination of the companys market value. The valuation is performed on the basis of the revenue analysis. The discounted cash flow for owner and creditor is applied, DCF Entity. The diploma thesis begins with the presentation of the company and continuous with the financial analysis, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: Tomáš Brabenec
  • Oponent: Jaroslav Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53482