Lenka Urbanová

Diplomová práce

Teórie medzinárodného obchodu s aplikáciou gravitačného modelu na Slovensko

Teórie mezinárodního obchodu s aplikací gravitačního modelu na Slovensko
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována průřezu vybraných teorií mezinárodního obchodu, především gravitační teorii s aplikací na Slovensko. Cílem je zjistit, zda gravitační model je i v nové ekonomii použitelný na příkladu Slovenska. První část je věnována merkantilismu a klasické ekonomii. Ve druhé části jsou obsaženy neoklasické teorémy. Třetí část je věnována vybraným alternativním teoriím mezinárodního …více
Abstract:
This Master thesis focuses on the selected theories of international trade, especially gravity theory with application to Slovakia. The goal is whether the gravity model can be used in the new economy on the example of Slovakia. The first part is devoted to mercantilism and classical economics. The second part deals with neoclassical theorems. The third part is dedicated to selected alternative theories …více
Abstract:
Táto diplomová práca je venovaná prierezu vybraných teórií medzinárodného obchodu, predovšetkym gravitačnej teórii s aplikáciou na Slovensko. Cieľom je zistiť, či gravitačný model je aj v novej ekonómii použiteľný na príklade Slovenska. Prvá časť je venovaná merkantilizmu a klasickej ekonómii. V druhej časti sú obsiahnuté neoklasické teorémy. Tretia časť je venovaná vybraným alternatívnym teóriám medzinárodného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2020
  • Vedoucí: Pavel Žamberský
  • Oponent: Martina Jiránková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77958

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod