Markéta Kleinbauerová

Diplomová práce

Testování efektivnosti akciových trhů pomocí lineárních a nelineárních metod

Testing the Efficiency of Stock Markets using Linear and Nonlinear Methods
Anotace:
Cílem této diplomové práce je empirické testování slabé formy efektivnosti na britském, francouzském, německém a americkém akciovém trhu pomocí lineárních a nelineárních statistických metod v období od roku 2004 do roku 2017. Trhy byly reprezentovány indexy FTSE 100, CAC 40, DAX a S&P 500. Testovací období bylo rozděleno do tří dílčích částí. Práce je rozčleněna do 6 kapitol, včetně úvodu a závěru …více
Abstract:
The purpose of this thesis is an empirical testing of the weak form of the efficiency on the British, French, German and American stock market using linear and non-linear statistical methods in the period from 2004 to 2017. Index FTSE 100, CAC 40, DAX and S&P 500 were selected as representatives of analysed stock markets. The test period was divided into three time periods. The thesis is divided into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Petr Seďa
  • Oponent: Tomáš Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava