Mgr. Petr Sloup

Bakalářská práce

WebGL Earth

WebGL Earth
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci nového trojrozměrného virtuálního glóbu, který je funkční přímo v internetovém prohlížeči bez nutnosti instalovat jakýkoli plug-in, addon nebo rozšíření. Samotná implementace je realizována v jazyce JavaScript za použití rozšíření WebGL, které je dostupné ve většině moderních prohlížečů (Mozilla Firefox 4, Google Chrome 10, poslední Safari, nebo Opera …více
Abstract:
This bachelor thesis describes design and implementation of a new three-dimensional virtual globe that works in the web browsers without the need to install any plug-in, addon, or extension. Implementation itself is realized in JavaScript language with WebGL (Web-based Graphics Library) extension that is available in most of the modern web browsers (Mozilla Firefox 4, Google Chrome 10, latest Safari …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petr Přidal
  • Oponent: Mgr. Václav Rosecký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.