Bc. Klára Hvězdová

Diplomová práce

Kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou

Contact of child in foster care with biological family
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postojem sociálních pracovníků ke kontaktu dětí v pěstounské péči s biologickou rodinou. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou představeny základní témata a pojmy související s problematikou kontaktu dětí v pěstounské péči s biologickou rodinou a s hlavní výzkumnou otázkou. Druhá část se týká metodologie výzkumu. Výzkum je založený na kvalitativní výzkumné strategii …více
Abstract:
The thesis deals with attitude of social workers to contact of children in foster care with biological family. The thesis is devided into three parts. The fisrt part presents the fundamental issues and concepts related to the contact of children in foster care with biological family and the main research question. The second part concerns the research methodology. The research is based on qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií