Bc. Hana Svobodová

Bakalářská práce

ANALÝZA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

An Analysis of Social and Legal Protection of Children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálně právní ochrany dětí. Cílem práce bylo analyzovat sociálně právní ochranu dětí v České republice. Bakalářskou práci tvoří dvě stěžejní části. Jedná se o část teoretickou, která s využitím odborného textu popisuje problematiku sociálně právní ochrany dětí a to v oblastech legislativního zakotvení, základních ustanovení sociálně právní ochrany dětí, orgánů …více
Abstract:
The aim of bachelor thesis is to analyze social and legal protection of children in the Czech Republic. This bachelor thesis consists of two crucial parts. First teoretical part using of expert text describes the problematics of social and law protection of children namely in areas of legislative basis, essential provisions, the authorities of social and law protection of children, preventive activity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2014
Zveřejnit od: 8. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. PhDr. Ilona Pešatová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Svobodová, Hana. ANALÝZA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN