Mgr. Tereza Koběrská

Diplomová práce

Problémy v chování žáků ve škole - hodnocení žáků 1. stupně ZŠ a 2. stupně ZŠ s problematickým chováním učiteli

Pupils with behavioural difficulties - evaluation of pupils with behavioural difficulties in primary schools from the teachers perspective
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnocením projevů problematického chování žáků z pohledu jejich učitelů. Teoretická část pojednává o charakteristikách vývojového období mladšího školního období dítěte a období pubescence. Druhá kapitola popisuje nejčastější projevy problémového chování žáků, s nimiž se učitelé během výuky setkávají. Ve třetí kapitole je pojednáváno o vztahu a interakci mezi učitelem a problémovým …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the evaluation of behavioural difficulties of pupils from the teachers’ perspective. The first chapter of the theoretical part is focused on characteristics of an early school age and a period of pubescence. The most frequent manifestations of behavioural problems that occur in the class are depicted in the second chapter. The relationship and interaction between the teacher …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Irena Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta