Mgr. Tereza Koběrská

Master's thesis

Problémy v chování žáků ve škole - hodnocení žáků 1. stupně ZŠ a 2. stupně ZŠ s problematickým chováním učiteli

Pupils with behavioural difficulties - evaluation of pupils with behavioural difficulties in primary schools from the teachers perspective
Abstract:
Diplomová práce se zabývá hodnocením projevů problematického chování žáků z pohledu jejich učitelů. Teoretická část pojednává o charakteristikách vývojového období mladšího školního období dítěte a období pubescence. Druhá kapitola popisuje nejčastější projevy problémového chování žáků, s nimiž se učitelé během výuky setkávají. Ve třetí kapitole je pojednáváno o vztahu a interakci mezi učitelem a problémovým …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the evaluation of behavioural difficulties of pupils from the teachers’ perspective. The first chapter of the theoretical part is focused on characteristics of an early school age and a period of pubescence. The most frequent manifestations of behavioural problems that occur in the class are depicted in the second chapter. The relationship and interaction between the teacher …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Irena Komendová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta