Bc. Matěj Karpíšek

Bachelor's thesis

Porod z pohledu zdravotnického záchranáře

Childbirth from the perspective of a paramedic
Abstract:
Bakalářská práce s názvem „Porod z pohledu zdravotnického záchranáře“ je rozdělena na dvě části – část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část shrnuje informace o porodu, popis jednotlivých porodních dob, možné komplikace, se kterými se může zdravotnický záchranář setkat při převozu rodičky na porodnické pracoviště zdravotnického zařízení. Tato část se věnuje i zdravotnické legislativě související …more
Abstract:
The bachelor thesis is called „Childbirth from the perspective of a paramedic“ is divided into two parts - a theoretical and a research one. The theoretical part summarizes information about the delivery, describes the stages of the delivery and possible complications that a paramedic can face when transporting a mother to the health care facility. This part also includes legislation that is related …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2021
  • Supervisor: MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Paramedic practice / Paramedic